De wereld is een chaos die ik haat en liefheb. Steeds probeer ik nieuwe patronen te ontdekken en het leven net iets anders te belichten. Bij voorkeur met een vleugje ironie.


Dat doe ik via journalistieke analyses. Eerst als freelancer met een focus op landbouw, natuur en duurzame economie. Nu verdiep ik namens het FD in IT-bedrijven. Ik hou van kritische vragen en een beetje provocatie. Ik wil de wereld niet veranderen, alleen soms het perspectief erop. Denk met me mee op Twitter, of stuur me een bericht.
 

Volg me op Mastodon

Volg me op FD.nl

Stuur me een bericht

Copyright © 2016-2021. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Contact: klik hier